"Czerwiec przyniósł wyraźny wzrost dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw do 5,8 proc. rok do roku z 4,1 proc. rok do roku w maju. Dane te są powyżej oczekiwań rynkowych. Na wzrost rocznej dynamiki wynagrodzeń w czerwcu miały wpływ w dużej mierze podwyżki płac w sektorze górniczym, w tym m.in. w Kompanii Węglowej i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej).

Z kolei zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zanotowało w czerwcu stabilizację dynamiki rocznej na poziomie 3,6 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 0,2 proc. To pozytywny sygnał, świadczący o tym, że słabnący popyt zagraniczny, który był w dużej mierze odpowiedzialny za dotychczasową kreację miejsc pracy w sektorze przetwórczym, jest zastępowany umacniającym się popytem krajowym. To przekłada się na kontynuację wzrostu zatrudnienia, choć w nieco wolniejszym tempie niż w zeszłym roku.

W kontekście polityki pieniężnej poniedziałkowe dane GUS mają wyraźnie +jastrzębi+ wydźwięk, wspierają oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp procentowych w tym roku, której możliwość sygnalizowała sama Rada Polityki Pieniężnej".