Kondycja ośmiu europejskich banków jest za słaba, aby wytrzymały długotrwałą recesję. Banki te muszą pozyskać 2,5 mld euro kapitału. Taki jest ogłoszony w piątek wynik stress testu, którym poddano 90 banków w 21 krajach. PKO BP przeszedł test pozytywnie.

"Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna edycja badania, potwierdzają, iż PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej odpornych na szoki instytucji uczestniczących w teście. Wykazuje zysk w każdym ze scenariuszy. Jednocześnie należy pamiętać, że tego rodzaju analizy są tylko uzupełnieniem procedur zarządzania ryzykiem i okresowych stress testów prowadzonych wewnątrz Banku" - powiedział prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło.

Bank podkreślił w komunikacie, że jego wysoka odporność na negatywne scenariusze makroekonomiczne, potwierdzona wynikami testów, jest rezultatem m.in.: koncentracji działalności banku na terenie Polski, charakteryzującej się stabilną sytuacją makroekonomiczną, silnej bazy kapitałowej, opartej głównie na zakumulowanych zyskach, oraz dominacji w strukturze bilansu Banku tradycyjnych instrumentów finansowych (kredyty, depozyty).

Stress testu nie przeszło pomyślnie pięć banków w Hiszpanii (Banco Pastor SA, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Banco Grupo Caja3, CatalunyaCaixa i Unnim), dwa w Grecji (EFG Eurobank Ergasias SA i Agricultural Bank of Greece SA) oraz jeden w Austrii - Oesterreichische Volksbanken AG. W zeszłym roku było to siedem banków.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), który przeprowadził tę próbę, zapowiedział, że pełne informacje o bankach, które nie zdały, zostaną ogłoszone później. Według EBA, tegoroczny stress test "ledwie przeszło" 16 banków.

EBA podkreśla, że banki, które testu nie przeszły, powinny "bezzwłocznie" podjąć działania w celu zwiększenia kapitału

Reuters podkreśla, że zgodnie z oczekiwaniami wielkie banki dobrze poradziły sobie ze stress testem. Agencja przypomina też, że przewidywano, iż testu nie przejdzie od pięciu do piętnastu mniejszych banków.

EBA podkreśla, że banki, które testu nie przeszły, powinny "bezzwłocznie" podjąć działania w celu zwiększenia kapitału. W podobnej sytuacji mogą się znaleźć banki, które z trudem poradziły sobie ze stress testem.

Associated Press zwraca uwagę, że EBA nie może zmusić banków do pozyskania dodatkowego kapitału od inwestorów lub rządów. Nie może też zmusić ich do fuzji, bądź zrezygnowania z części działalności. Leży to tylko w gestii rządów państw.

Agencja pisze, że stress testy są kluczowym elementem w walce z kryzysem zadłużenia w Europie. Mają ujawniać słabości banków i skłaniać je do poprawy, aby mogły przetrwać ewentualne kryzysy.