Zdaniem ministra skarbu Aleksandra Grada, ofertę publiczną JSW już teraz można uznać za wielki sukces. "Debiut na giełdzie powinien przynieść korzyści Skarbowi Państwa, spółce, jej pracownikom, a także polskiemu sektorowi górniczemu i całej gospodarce" - powiedział w ubiegłym tygodniu szef resortu skarbu.

MSP oczekuje szybkiego wprowadzenia JSW do indeksu WIG20.

W uroczystości debiutu JSW mają uczestniczyć m.in. szef resortu skarbu Aleksander Grad oraz wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Oferta publiczna JSW dotyczy 39 mln 496 tys. 196 akcji, które stanowią 33,1 proc. kapitału spółki. Inwestorzy indywidualni objęli 10 mln 118 tys. 563 akcje, osoby uprawnione (pracownicy JSW oraz Kombinatu Koksochemicznego Zabrze) - 499 tys. 904 akcje, a inwestorzy instytucjonalni - 28 mln 877 tys. 729 akcji.

Zapisy na akcje JSW złożyło łącznie ponad 168 tys. inwestorów indywidualnych, w tym blisko 7 tys. osób uprawnionych - pracowników JSW.

Piotr Szereda, rzecznik komitetu protestacyjno-strajkowego, który negocjował porozumienie poprzedzające wejście spółki na giełdę, powiedział PAP, że związkowcy z JSW mają nadzieję, że "spółka będzie się piąć po drabinie giełdowej". Ocenił, że cena sprzedaży akcji JSW dla uprawnionych była satysfakcjonująca i świadczy o tym, że wartość JSW jest duża. "Mamy nadzieję, że wartość spółki jeszcze wzrośnie" - dodał Szereda.

Podkreślił jednak, że zainteresowanie akcjami JSW wśród pracowników spółki nie było duże. "Około 7 tysięcy pracowników na 22 tysiące uprawnionych zapisało się na akcje JSW" - dodał.

Pracownicy JSW otrzymają też darmowe akcje spółki, a procedura ich przydziału nastąpi dopiero po debiucie giełdowym.

Około 43 proc. oferowanych akcji trafiło do polskich inwestorów instytucjonalnych, w szczególności do otwartych funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych, a około 30 proc. do inwestorów zagranicznych m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, a także państw Bliskiego Wschodu.

Cena sprzedaży akcji JSW dla inwestorów indywidualnych, uprawnionych i instytucjonalnych została ustalona na 136 zł. Transza dla inwestorów indywidualnych została zwiększona do 26,88 proc. z 25 proc. oferowanych akcji. Po upublicznieniu JSW udział Skarbu Państwa pozostanie na poziomie 50,1 proc., a w wolnym obrocie znajdować się będzie 33,1 proc. akcji spółki.