Trzeba tylko będzie zainstalować w telefonie aplikację SkyCash oraz doładować specjalne konto. System SkyCash działa we wszystkich popularnych na świecie systemach stosowanych przez producentów komórek: Android, Blackberry, Java, iOS (iPhone), Symbian i Windows. Wymaga telefonu z dostępem do internetu.

po