Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji ustaw o Funduszu Kolejowym oraz transporcie kolejowym. Ma on zapewnić szybsze i większe dofinansowanie inwestycji kolejowych z pieniędzy unijnych.

Jak wyjaśniło w środę Centrum Informacyjne Rządu, pula środków w programie operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013 wynosi około 28 mld euro. Część z tych pieniędzy została przeznaczona na rozwój transportu kolejowego.

Do końca 2010 roku PKP PLK wydała około 0,55 mld zł. Na lata 2011-2014 do wykorzystania pozostało około 20,75 mld zł, a w 2015 roku - 0,3 mld zł. "Aby umożliwić wykonanie zadań inwestycyjnych w sektorze kolejowym z wykorzystaniem tych środków, niezbędne jest znalezienie źródeł, które będą stanowiły nakłady własne na te inwestycje" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu. Wynika z niego, że pieniądze PKP PLK może uzyskać zaciągając kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

CIR poinformowało, że kredyt zaciągnięty przez PKP PLK w EBI wyniesie ok. 800 mln euro. Będzie on uruchamiany w transzach w latach 2011-2015; aby go uzyskać, konieczna ma być gwarancja Skarbu Państwa.

Zgodnie z projektem, zmienią się przepisy dotyczące Funduszu Kolejowego. Minister infrastruktury będzie mógł zwiększyć środki, które są w dyspozycji PKP PLK, na finansowanie wydatków bieżących spółki. To - zdaniem CIR - może pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Projekt zmienia również przepisy ustawy o transporcie kolejowym. "Chodzi o zwolnienie z obowiązku opłat prowizyjnych gwarancji i poręczeń udzielanych PKP PLK przez Skarb Państwa w związku z zaciąganiem zobowiązań finansowych na prace przygotowawcze oraz zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Wieloletniego Inwestycji Kolejowych" - wyjaśnia CIR.