Z badania wynika, że 54 proc. banków na rynkach rozwiniętych i 58 proc. na rynkach rozwijających się chce usprawnić skuteczne zarządzanie ryzykiem. Kolejnymi obszarami potencjalnych zmian są: poprawa obsługi klientów (odpowiednio 43 i 31 proc. banków), zarządzanie kapitałem (39 i 35 proc. banków) oraz efektywność kosztowa (38 i 34 proc. banków).

Banki przyszłości muszą przeanalizować m.in. mechanizmy zarządzania ryzykiem i określania cen, aby zwiększyć wydajność i w efekcie doprowadzić do wzrostu zadowolenia klientów - stwierdzili autorzy raportu podczas Forum Sektora Finansowego w Warszawie.

Ich zdaniem, banki działające na rynkach rozwijających się, m.in. w Polsce, powinny skoncentrować się na usługach wealth management (zarządzanie i pomnażanie majątku), rozwijaniu innowacyjności oraz dotarciu do tych, którzy jeszcze nie zostali objęci usługami bankowymi.

"W Europie Środkowo-wschodniej jest to 58 proc. populacji" - powiedział dyrektor IBM Global Business Services na Polskę i kraje bałtyckie, Jarosław Barszcz. "W krajach szybko rozwijających się należy oczekiwać znacznego wzrostu dochodów ze źródeł o niskim ryzyku" - powiedział.