Amerykański IBM, światowy lider w dziedzinie analityki biznesowej i wdrażania rozwiązań informatycznych, zamierza do 2015 roku zwiększyć do 30 proc. przychody z rynków wschodzących, do których zalicza Polskę.

Rynki te są najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia rozwoju firmy, która dzisiaj obchodzi setną rocznicę swego istnienia. Bez IBM nie byłoby współczesnego sektora IT, komputera osobistego, kodu kreskowego czy dyskietki komputerowej, nie mówiąc o twardych dyskach lub pierwszych procesorach. Wszystkie te wynalazki i rozwiązania opracowano w International Business Machines.

„IBM zawsze będzie firmą, która nadaje ton innowacjom” – powiedziała w czwartek w Warszawie Anna Sieńko, dyrektor generalna IBM Polska, dodając, że od czasu swego powstania koncern zainwestował w badania i rozwój kwotę 150 mld dolarów. Innowacje i technologie innowacyjne zajmują czołowe miejsce strategii biznesowej firmy do 2015 roku.

Jeśli w 2010 roku przychody koncernu wyniosły 99,9 mld dolarów – czyli prawie jedną piątą polskiego PKB - a zyski 14,8 mld dolarów, to obecnie zakłada się, że za cztery lata dochody firmy wyłącznie z analityki biznesowej wzrosną do 16 mld dolarów. Dlaczego? Firma badawcza IDC szacuje, iż w ciągu najbliższych 10 lat ilość danych świecie wzrośnie 29-krotnie – do 35 zettabajtów (1 i 21 zer). Dla obsługi tak ogromnej ilości danych niezbędne są narzędzia analityczne, w czym właśnie specjalizuje się IBM.

IBM zatrudnia już 7800 ekspertów i konsultantów od analityki, współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi oraz prowadzi odpowiednią politykę akwizycji – koncern przejął 25 firm oferujących rozwiązania analityczne z około 14 mld dolarów.

Przyszłością informatyki, a więc i IBM jest cloud computing, model przetwarzania danych w chmurze komputerowej, która obecnie budzi największe zainteresowanie dyrektorów IT. IBM ma już za sobą tysiące wdrożeń cloud computing na świecie dla tak zróżnicowanych sektorów, jak telekomunikacja, bankowość czy administracja. Np. ING zaangażował koncern do pracy nad powstaniem platformy IT w chmurze, która przyspieszy realizację nowych usług dla milionów klientów holenderskiej grupy finansowej. Do 2015 roku 7 mld dolarów w dochodach IBM ma pochodzić z chmury komputerowej.

I wreszcie wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania np. ruchem drogowym, przesyłem energii czy gospodarką wodną w ramach tzw. agendy Mądrzejszego Świata (Smarter World). W Polsce w ramach tej agendy firma współpracowała m.in. z Katowicami nad możliwościami wdrożenia Inteligentnego Miasta na Śląsku. Za cztery lata dochody IBM z działalności związanej z tą agendą powinny wzrosnąć do 10 mld dolarów.