Ekonomista Banku BPH Adam Antoniak o wtorkowych danych GUS, dotyczących wzrostu PKB w I kwartale 2011 r., który sięgnął 4,4 proc. rdr:

"Tempo wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2011 roku okazało się zgodne z oczekiwaniami rynku. Pierwszy kwartał przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji w polskiej gospodarce. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z dalszą intensyfikacją aktywności inwestycyjnej. Po drugie, pomimo niesprzyjających okoliczności - niskie tempo wzrostu płac, wyraźne przyspieszenie inflacji, wzrost stawek VAT - konsumpcja gospodarstw domowych rosła w tempie zbliżonym do obserwowanego pod koniec 2010 roku, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Spodziewamy się, że w drugim kwartale 2011 roku tempo wzrostu PKB będzie zbliżone do odnotowanego w pierwszym kwartale, a w całym roku wzrost gospodarczy wyniesie około 4 proc.

Opublikowane dziś dane, a w szczególności relatywnie wysoka dynamika spożycia indywidualnego oraz widoczne sygnały odbudowy inwestycji, powodują, że w obliczu wysokiej inflacji Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Oczekujemy, że do kolejnej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych dojdzie już w czerwcu".