Grupa ArcelorMittal, wiodący producent stali na świecie, zanotowała w pierwszym kwartale 2,6 mld dolarów zysku przed opodatkowaniem i amortyzacją (EBITA). Koncern uważa, że drugi kwartał będzie jeszcze lepszy – wynika z komunikatu firmy.

Lider rynku sprzedał w sumie 22 mln stali, czyli o 4 proc. więcej w porównaniu z IV kwartałem 2010 roku. Koniunktura w branży jest coraz lepsza, bo średnia cena sprzedanej stali wzrosła o 7 proc. w odniesieniu dp końcówki zeszłego roku.

Poczynając od 1 stycznia 2011 r., ArcelorMittal przedstawia wyniki z działalności wydobywczej jako odrębny segment. Modyfikacja ta została wprowadzona w celu podkreślenia zmiany podejścia firmy do zarządzania działalnością wydobywczą. Ale własna produkcja rudy żelaza w wyniosła tym razem 11,8 mln ton, była zatem o 6,3 proc. niższa niż w poprzednim kwartale.

Grupa spodziewa się wzrostu sprzedaży stali w II kwartale i lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych (do ok. 80 proc. wobec z 75 proc. w minionym kwartale) dzięki stałemu wzrostowi zapotrzebowania na stalowe wyroby. Ma także poprawić się produkcja i dochodowość segmentu wydobywczego. Zysk EBITA najpewniej osiągnie poziom 3-3,5 mld dolarów.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, odnotowaliśmy lepszy początek roku, zaobserwowaliśmy wzrost sprzedaży i cen. W II kwartale oczekujemy dalszej poprawy, wynikającej z odradzania się zasadniczego popytu. Dalej zatem uważamy, że rok 2011 będzie lepszy od 2010 - powiedział Lakshmi N. Mittal, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal.