"Co do budżetu na 2012 rok, nie chcę się wypowiadać zanim Rada nie sformułuje opinii, do której jest zobowiązana, jest ona przygotowywana i ona będzie prawdopodobnie w czerwcu, na jednym z dwóch posiedzeń Rady przyjęta" - powiedział Belka podczas środowej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

"Nie możemy być niezadowoleni, jeśli plan rządu zakłada ambitną konsolidację o prawie 5 pkt proc. Jest pytanie, czy założenia dla budżetu nie są nadmiernie optymistyczne, czy nie budzą wątpliwości" - dodał. Według niego "założenia są umiarkowanie optymistyczne".

Przyjęty przez rząd projekt budżetu zakłada, że w 2012 roku deficyt budżetowy nie będzie wyższy niż 35 mld zł, natomiast wzrost PKB wyniesie 4 proc., a inflacja średnioroczna wzrośnie o 2,8 proc.

Rząd prognozuje także, że deficyt sektora finansów publicznych w 2012 roku nie przekroczy 2,9 proc. wobec 7,9 proc. w 2010 r.

Prezes banku centralnego podkreślił także, że realizacja ustawy budżetowej na 2011 r. po czterech miesiącach przebiega poprawnie i nie widać szczególnych zagrożeń dla dalszej realizacji budżetu.