Co roku deficyt planowany i wykonany przez jednostki samorządu terytorialnego różni się o kilka miliardów złotych. W tym roku różnica sięgnęła 11,1 mld złotych.
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w 2010 r. samorządy zaplanowały deficyt w wysokości 25,7 mld zł, a według wstępnych danych za grudzień 2010 r. ich budżety zamknęły się deficytem w kwocie 14,6 mld zł. Gminy odnotowały deficyt w wysokości prawie 7,4 mld zł, powiaty – 1,3 mld zł, miasta na prawach powiatu – 4,9 mld zł, a województwa ponad 1 mld zł.
W 2009 r. różnica między deficytem planowanym i wykonanym wyniosła 9,6 mld zł, w 2008 r. – 11 mld zł. Samorządy zabezpieczają się, podając wyższy poziom deficytu, bo później nie mogą go powiększyć. Może się okazać, że samorządy wykonają deficyt zaplanowany na 2012 r. Będzie to jednak oznaczało konieczność zaciśnięcia pasa przez rząd.