Wojewoda małopolski Stanisław Kracik wydał w piątek decyzję o zezwoleniu na budowę drugiego odcinka drogi ekspresowej S7 w Krakowie, stanowiącej równocześnie wschodnią obwodnicę miasta.

Decyzja obejmuje budowę drugiego, 4,4-kilometrowego odcinka S7, tzw. Trasy Nowohuckiej (od węzła Rybitwy do węzła Igołomska) wraz z budową tych węzłów oraz dróg dojazdowych. Decyzja, ze względu na ważny interes społeczny, ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Zezwolenie na budowę S7 miało być wydane na przełomie stycznia i lutego 2011 r., ale ponieważ konieczne było uzupełnienie dokumentacji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła o zawieszenie postępowania.

Uzupełnienia wymagał także raport z oceny oddziaływania na środowisko, który musiał być zweryfikowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W zeszłym tygodniu minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapowiedział, że decyzja, czy zostaną przekazane pieniądze na rozpoczęcie budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Krakowa, powinna zapaść na przełomie maja i czerwca.

Ewentualne środki na budowę tej trasy mają pochodzić z oszczędności

Ewentualne środki na budowę tej trasy mają pochodzić z oszczędności osiągniętych podczas przetargów na inne autostrady i drogi ekspresowe.

Zgodnie z rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, jedyną inwestycją realizowaną w tym roku z budżetu państwa w Małopolsce będzie autostrada A4.

W 2010 r. zakończyła się budowa pierwszego, 2,7-km odcinka drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa, stanowiącego zarazem fragment wschodniej obwodnicy miasta. Koszt budowy wyniósł 200 mln zł.

Drugi odcinek tej trasy (między węzłami Rybitwy-Igołomska), którego finansowanie stoi właśnie pod znakiem zapytania, ma mieć 4,4 km długości i przeprawę przez most wantowy na Wiśle.

Wschodnia obwodnica Krakowa to fragment planowanej drogi ekspresowej S7, która będzie łączyć Gdańsk z Rabką-Zdrój. Jej długość wyniesie ok. 720 km. Nowa trasa będzie zlokalizowana w większości w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga ma połączyć aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.