Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc.

Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się pozostawienia stopy procentowej na niezmienionym poziomie.

Decyzja została podjęta jednomyślnie - poinformowano w oświadczeniu po posiedzeniu.

Fed po raz kolejny podkreślił swoją postawę dalszego utrzymywania stóp na niskim poziomie przez "wydłużony okres czasu".

Wzrost inflacji w gospodarce amerykańskiej ma tymczasowy charakter - ocenił Fed w oświadczeniu.

"Wzrosty cen energii oraz innych surowców spowodowały zwyżkę inflacji w ostatnich miesiącach () efekty te będą przejściowe" - napisano.

Fed jest przygotowany, aby dostosowywać posiadane przez siebie portfolio obligacji, aby w najlepszy sposób zapewnić maksymalne zatrudnienie w gospodarce amerykańskiej oraz stabilność cen - poinformował Fed.

"Ożywienie w gospodarce amerykańskiej postępuje w umiarkowanym tempie, a ogólne warunki na rynku pracy poprawiają się stopniowo" - ocenił Fed.

Sytuacja na rynek nieruchomości w USA pozostaje słaba - napisano.

Kolejne posiedzenie Fed w sprawie stóp procentowych odbędzie się 21-22 czerwca 2011 roku.