Od 26 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników, czyli tych którzy nie mają 40 lat - poinformował Departament Komunikacji Społecznej Agencji.

Agencja ma na ten cel ponad 550 mln zł, czyli 75 tys. zł na osobę.

Rolnicy mogą się starać do 24 czerwca o wsparcie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Według ARiMR, pomoc dla młodych rolników cieszy się dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza, że nowe przepisy wprowadziły korzystne zmiany dla rolników. Z pomocy mogą skorzystać młodzi rolnicy, którzy już prowadzą gospodarstwa - bez względu na sposób ich nabycia. Warunkiem jest tylko to, aby od rozpoczęcia działalności do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji nie więcej niż 18 miesięcy.

Zmiana rozporządzenia ministra rolnictwa jest istotna, gdyż wielu rolników z tych, którzy starali się o dotacje w ubiegłym roku, zostało wskazanych przez producentów rolnych, którzy starają się o przyznanie renty strukturalnej, jako ich następcy. Rentę można dostać tylko, gdy przekaże się gospodarstwo następcy w ciągu dziewięciu miesięcy.

Zmianie uległy też zasady przyznawania pomocy. Każdy wniosek będzie oceniany w punktach w trzech kryteriach: powierzchni użytków gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy oraz bezrobocia w powiecie, na terenie którego znajduje się gospodarstwo. Najszybciej pieniądze z pomocy dostaną ci młodzi rolnicy, którzy zbiorą najwięcej punktów. Dotąd liczyła się kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Znowelizowane rozporządzenie zakłada, że wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali odmowę ze względu na brak pieniędzy, będą mogli otrzymać pomoc, pod warunkiem, że nadal spełniają wymagania określone w przepisach.

Wsparcie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" przeznaczone jest dla rolników, którzy nie ukończyli 40 lat i planują gospodarowanie lub już gospodarują na własny rachunek. Muszą m.in. mieć wykształcenie rolnicze. W przypadku, gdy rolnik go nie ma, będzie musiał zdobyć odpowiednie kwalifikacje w ciągu trzech lat.

Ponadto pomoc może otrzymać rolnik, którego gospodarstwo jest co najmniej równe powierzchni średniej wielkości gospodarstwa w kraju (w 2010 r. było to 10,23 ha) i nie jest większe niż 300 ha.

W przypadku województw, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (czyli woj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego), rolnik będzie mógł gospodarstwo stopniowo powiększać.

Dotychczas z PROW 2007-2013 została przyznana pomoc dla ponad 16,2 tys. młodych rolników.