PKP Cargo zajmuje się m.in. transportem kolejowym towarów. Zaś Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans prowadzi działalność spedycyjną w Polsce oraz na terenie Europy i Azji.

"Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji" - poinformowała rzeczniczka UOKiK.

Zgodnie z przepisami, transakcję zgłasza się do urzędu antymonopolowego, jeżeli uczestniczą w niej przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.