Chodzi o ponad 75-kilometrową jednotorową linię kolejową nr 29 z Tłuszcza do Ostrołęki. Dziś prędkość na tej linii spadła grubo poniżej 40 km/godz. Pociągi pasażerskie i towarowe wloką się po niej, bo kolejarze ustawili kilkanaście ograniczeń prędkości. Wkrótce może się to zmienić. Energa, najmniejsza z czterech państwowych grup energetycznych, zamierza współfinansować remont linii.

– Toczą się w tej sprawie rozmowy – potwierdza „DGP” Robert Kuczyński z Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych, zarządcy infrastruktury na kolei.

Projekt modernizacji linii zakłada podniesienie prędkości maksymalnej do 70 km/godz. dla pociągów towarowych. Wstępne szacunki zakładają, że koszt modernizacji ponad 75-km linii wyniesie 201 mln zł. Taka kwota wpisana została do Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych 2010 – 2013, nad którym pracuje rząd. To, jak strony podzielą się kosztami, będzie wiadome po zakończeniu negocjacji.

Energa rozważa dotację do modernizacji torów, bo w Ostrołęce planuje wybudowanie drugiej elektrowni. Obok istniejącej siłowni staną bloki o mocy 1000 MW. Przetarg na wykonawcę ma zostać ogłoszony na dniach. Uruchomienie inwestycji planowane jest na 2016 r. Turbiny napędzane będą parą wytworzoną ze spalania węgla. Dostawcą paliwa dla Ostrołeki jest kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka, a pociągi wypełnione węglem kursują właśnie po linii nr 29.

Na modernizacji linii skorzystają również pasażerowie Kolei Mazowieckich. To drugi przewoźnik kolejowy w Polsce, z usług którego korzysta rocznie ponad 50 mln klientów. Dziś pociągi pasażerskie na odcinku z Tłuszcza do Ostrołęki jadą z prędkościa ok. 50 km/godz. Po remoncie będą mogły się rozpędzać do 100 km/godz.

Udział we współfinansowaniu kolejowego remontu cieszy Ministerstwo Infrastruktury.

– Środków nie wystarczy na wszystkie potrzebne inwestycje, dlatego ważne jest wsparcie od firm, które najbardziej skorzystają na modernizacji linii – mówi Andrzej Massel, wiceminister infrastruktury ds. kolei.

Rozbudowę elektrowni wykorzystać chce także miejscowy samorząd. Jak dowiaduje się „DGP”, ostrołęcki ratusz lobbuje w sprawie budowy obwodnicy miasta, uzasadniając konieczność jej budowy inwestycją energetyczną.

PKP PLK przy modernizacjach torów współpracuje nie tylko z Energą. – Mamy przykłady wchodzenia w kontrakty typu „małe PPP” z niektórymi kopalniami na Dolnym Śląsku – mówi Zbigniew Szafrański, prezes PKP PLK.

Taka współpraca polega na tym, że kopalnia finansuje modernizację bocznicy czy naprawę toru, a potem PKP PLK oddaje te pieniądze z przychodów od przewoźnika.