Z informacji ministerstwa na stronach internetowych wynika, że na koniec grudnia 2010 r. zostało 121 państwowych przedsiębiorstw. Tymczasem 31 grudnia 1990 r. było ich 8 tys. 453.

W ciągu 20 lat - od sierpnia 1990 r. do końca grudnia 2010 r. - skomercjalizowano 1743 przedsiębiorstw. W efekcie powstało 1726 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i 17 z udziałem wierzycieli.

W tym roku MSP planuje kontynuować prywatyzację. Chce m.in. podjąć procesy we wszystkich spółkach chemicznych. Resort przygotowuje rekomendacje dla tych firm. Na ten rok zaplanowano też sprzedaż giełd rolnych, spółek inseminacyjnych, tzw. SHiUZ-ów, uzdrowisk oraz przedsiębiorstw komunikacji samochodowej.

MSP planuje w porozumieniu z pozostałymi akcjonariuszami Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin wprowadzić akcje ZE PAK do publicznego obrotu i sprzedaż ich na rynku regulowanym GPW. Resort zakłada również możliwość uruchomienia procesu prywatyzacji kopalń Adamów i Konin w trybie publicznym.

Plany prywatyzacyjne na ten rok obejmują również sprzedaż Zakładu Górniczo-Hutniczego "Bolesław", Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki "Siarkopol" czy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria".

30 czerwca na giełdzie ma zadebiutować Jastrzębska Spółka Węglowa, a w drugiej połowie września ma dojść do wtórnej oferty publicznej akcji PKO BP. W resorcie są przygotowywane również oferty publiczne: Banku Gospodarki Żywnościowej i Polskiego Holdingu Nieruchomościowego.