Spółka KGHM Polska Miedź miała 4568,59 mln zł jednostkowego zysku netto w 2010 roku wobec 2540,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5638,15 mln zł wobec 3098,09 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 15945,03 mln zł wobec 11060,54 mln zł rok wcześniej. We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 4568,59mln zł.

Grupa KGHM miała w 2010 r. 4708,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 2327,99 mln zł zysku rok wcześniej.