Tymczasem od połowy 2008 r. złoty osłabł w stosunku do franka o 27 proc.

Z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że frank jest przewartościowany wobec euro o 32 proc., a wobec dolara o blisko 40 proc.

Wyliczenia ekspertów organizacji opierają się na teorii parytetu siły nabywczej. Wynika z niej, że po przeliczeniu na jedną walutę ceny identycznych dóbr w poszczególnych krajach powinny się zrównać.

Polscy analitycy nie są aż tak dużymi optymistami, ale i oni przewidują osłabienie się franka wobec złotego, a w konsekwencji - tańsze kredyty w szwajcarskiej walucie - pisze Rzeczpospolita".