W roku 2011 mają wzrosnąć także do 4,5 mln ton dostawy do Japonii rosyjskich produktów naftowych - powiedział Sieczin.

Wicepremier dodał, że koncern Gazprom już rozpoczął dodatkowe dostawy; 100 tysięcy ton gazu skroplonego (LNG) wiezie do Japonii zbiornikowiec.

Rosja wyraziła gotowość okazania pomocy Japonii

14 marca Rosja wyraziła gotowość okazania pomocy Japonii m.in. poprzez wsparcie jej 6 tys. megawatów energii elektrycznej.

Wicepremier Sieczin powiedział, że Japończykom zaproponowano też udział we wspólnych projektach, w tym w powstającym w rejonie Władywostoku kompleksie petrochemicznym budowanym przez firmę Rosnieft.