W ciągu ostatnich 30 dni kurs akcji lubelskiej spółki wzrósł o 10 proc., a w minionym tygodniu jej papiery podrożały o 5,7 proc.

Na dobre notowania kopalni wpływ miało zarówno wejście do WIG20, jak i zakończenie sporu zbiorowego trwającego od stycznia. Związki zawodowe domagały się podwyżek płac w wysokości 4,5 proc., na co zarząd nie chciał się zgodzić. Kontynuacja konfliktu mogła doprowadzić do strajku i wymiernych strat spowodowanych przerwami w pracy. Osiągnięcie kompromisu – spółka nie poinformowała jednak, na jakich warunkach – zostało więc przez rynek przyjęte pozytywnie.

W ostatniej rekomendacji dla papierów Bogdanki, przygotowanej przez Dom Maklerski BZ WBK, ceną docelową jest 134 zł za papier. W piątek na zamknięciu za akcje firmy płacono ok. 127 zł.