Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji, przyznał 10 gminom oraz 3 miastom: Sandomierzowi, Tarnobrzegowi i Bielsko-Białej promesy na łączną kwotę 88,4 mln zł.

Dzięki środkom pochodzącym z programu 3 x 200 możliwa będzie odbudowa lub remonty dróg, mostów i przepustów. Sfinansowane będą także zadania związane z odbudową obiektów użyteczności publicznej (budynków socjalnych, przedszkola, placówki służby zdrowia) oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. MSWiA w 2010 r. przekazało na ten cel ogółem 86,4 mln zł. Gminy wykorzystały z tej puli około 83 mln zł.

Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji, przyznał kolejne pieniądze z programu 3 x 200 dla województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego - decyzją z 10 marca br. Wojewodowie przekażą pieniądze przyznane przez MSWiA najbardziej poszkodowanym przez ubiegłoroczne powodzie gminom. W tym tygodniu (15 marca br.) pieniądze z tej puli zostały przyznane także gminom z terenów województwa małopolskiego.

Największe dofinansowanie ze środków programu, którymi dysponuje MSWiA otrzymała gmina Bogatynia (woj. dolnośląskie) 30,8 mln zł która zrealizuje 22 projekty, następnie Bieruń 17,6 mln zł - 7 projektów i Czechowice-Dziedzice 12,2 mln zł - 5 projektów. Wśród 13 pozostałych samorządów, które otrzymały promesy z programu 3 x 200 są także: gminy Gąbin i Słubice (woj. mazowieckie), miasto Sandomierz (woj. świętokrzyskie), gmina Cisek (woj. opolskie), gmina Ropczyce i miasto Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), miasto Bielsko-Biała (woj. śląskie), a także gminy: Lanckorona, Limanowa i Szczurowa (woj. małopolskie).

Z informacji przekazywanych do szefa MSWiA przez wojewodów wynika, że 5 gmin zrealizowało już zadania ujęte w programie 3 x 200, sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa. Dotyczy to gmin: Wilków (woj. lubelskie) 9,8 mln zł, Jasło (gmina miejska w woj. podkarpackim) 6,0 mln zł, Gorzyce (woj. podkarpackie) 9,0 mln zł, Szczucin (woj. małopolskie) 1,0 mln zł, Wietrzychowice (woj. małopolskie) 0,5 mln zł.

Program 3 x 200 pozwala na odbudowę infrastruktury komunalnej w 18 gminach, najbardziej poszkodowanych przez ubiegłoroczne powodzie. Planowana jest w szczególności odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, obiektów użyteczności publicznej, np. stadionów, bibliotek, domów kultury. Finansowana jest naprawa wałów przeciwpowodziowych, odbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

W związku ze stratami jakie spowodowała powódź w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, szef MSWiA w uzgodnieniu z ministrem rozwoju regionalnego i ministrem środowiska oraz wojewodami opracował listę najbardziej poszkodowanych gmin. Lista ta obejmuje 18 samorządów z 8 województw.

Projektem objęte są gminy: Bogatynia, Wilków, Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Gąbin, Słubice, Cisek, Gorzyce, Ropczyce, Czechowice-Dziedzice, Bieruń, miasto Sandomierz, miasto Jasło, miasto Bielsko- Biała, miasto Tarnobrzeg.

Na realizację projektu przewidziano ogółem ok. 600 mln zł. Pieniądze pochodzą z trzech źródeł: 200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 200 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa, którą dysponuje MSWiA oraz 200 mln zł ze środków unijnych.

Program, który rozpoczęto w 2010 roku kontynuowany jest w tym, jak i w przyszłym roku.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.