"Manifestację przygotowują 23 organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej na terenie województwa mazowieckiego. Należą one do wszystkich central związkowych lub są niezależne" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Warchał.

Zdaniem związkowców, planowane zmiany utrudnią dostęp do usług pocztowych. Zarząd Poczty Polskiej chce zastąpić około 3 tys. placówek pocztowych w całym kraju agencjami. Spółka zakłada, że w miejsce jednego likwidowanego urzędu powinny powstać 2-3 agencje. W ciągu najbliższych kilku lat zatrudnienie zostanie ograniczone o ok. 8 tys. osób.

"Działalność zarządu spółki w zakresie restrukturyzacji sieci placówek ogranicza, a w najbliższej przyszłości może całkowicie ograniczyć dostęp do powszechnych usług pocztowych. Znacznie obniży ich jakość i bezpieczeństwo korespondencji. Skutkować to będzie kolejnymi zwolnieniami grupowymi i zwiększeniem bezrobocia" - powiedział Warchał.

Zdaniem związkowców, na terenie całego województwa mazowieckiego planuje się zlikwidować ok. 145 placówek pocztowych, w tym na terenie powiatów: płockiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego i siedleckiego ok. 82 placówki, a na terenie Warszawy - około 63.

"Likwidacja placówek pocztowych spowoduje ogromne bezrobocie wśród pracowników spółki. Pracodawca planuje od lutego do października tego roku zwolnić ok. 5 tys. osób" - powiedział.

Manifestacja ma rozpocząć się ok. godz. 13. Uczestnicy wyruszą z Torwaru, a następnie przejdą przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, by na ręce premiera wręczyć petycję. Pocztowcy spodziewają się, że w proteście uczestniczyć będzie ok. 2 tys. osób.

Związkowcy nie wykluczają kolejnych manifestacji w innych miastach.

W ubiegłym tygodniu prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak zarządził przegląd realizowanej strategii spółki w latach 2010-2015 oraz sprawdzenie zasadności likwidacji urzędów, tworzenia agencji pocztowych i restrukturyzacji zatrudnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, w miastach jedna placówka pocztowa powinna przypadać na 7 tys. mieszkańców, a na wsi - na 85 km kw. Jak informował w styczniu br. zarząd spółki, statystycznie Poczta te warunki spełnia, ale sytuacja wygląda gorzej w dużych miastach; np. w Warszawie na jedną placówkę przypada nieco ponad 9 tys. mieszkańców, a na jedno okienko pocztowe - 2124 osoby.

Poczta Polska SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W firmie pracuje ok. 92 tys. pracowników. Jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1 stycznia 1992 roku; wówczas podzielono przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską. Ma ponad 8 tys. placówek w całym kraju.