"Wejście w życie zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych od 1 maja br. oznacza, że tegoroczny deficyt sektora nie zmniejszy się o dodatkowe około 0,07 pkt proc., które dałby ten jeden miesiąc" - powiedział PAP Kotecki.

Rząd uważa, że w 2011 roku zmiany w systemie emerytalnym, po wejściu w życie od 1 kwietnia, obniżyłyby deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych o 0,72 pkt proc. PKB, a w 2012 roku o kolejne 0,42 pkt proc.

"Jeśli jednak to opóźnienie nie obniży deficytu w 2011 roku w relacji do roku 2010, to ten efekt będzie widać w poziomie deficytu w 2012 roku wobec roku 2011" - podkreśla Kotecki.

Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazanych PAP, wejście w życie ustawy ograniczającej przekazywanie OFE środków finansowych z ZUS z dniem 1 maja 2011 roku, zmniejszy oczekiwane oszczędności o ok. 1 mld zł. Ustawa budżetowa na 2011 rok przewiduje, że do OFE powinno zostać przekazanych 23,9 mld zł.

Minister Michał Boni ogłosił w środę, że 8 marca rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie zmian w OFE; 16 marca w Sejmie mogłoby się odbyć pierwsze czytanie projektu.