"Tym samym (rada nadzorcza - PAP) powierzyła mu misję kontynuacji Strategii Lider na lata 2010-2012, zakładającej przyspieszenie wzrostu organicznego oraz umocnienie pozycji niekwestionowanego lidera polskiego sektora bankowego" - napisano w komunikacie.

Zbigniew Jagiełło pełni funkcję prezesa zarządu PKO Banku Polskiego od października 2009 roku.

"Kadencja zarządu PKO Banku Polskiego trwa trzy lata. Obecna kończy się 19 maja tego roku. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzony konkurs na stanowiska wiceprezesów banku. Zgodnie ze statutem banku wybiera ich rada nadzorcza na wniosek prezesa zarządu" - podał bank w komunikacie.

Jagiełło jest od 1995 r. zawodowo związany z polskim rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych kierując biurem regionalnym we Wrocławiu. Pod koniec 1996 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie najpierw, jako dyrektor sprzedaży i dystrybucji, a od 1998 r., jako wiceprezes zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI. W ciągu czterech lat stworzył pierwszą w Polsce bankową sieć dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

W lipcu 2000 r. objął funkcję prezesa zarządu Pekao/Alliance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które w połowie 2001 r., w wyniku połączenia z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, zmieniło finalnie nazwę na Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Pełniąc funkcję prezesa Jagiełło nadzorował tworzenie sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych w Banku Pekao utrzymując i wzmacniając pozycję Pioneer Pekao TFI.

Równolegle od 2005 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Pioneer Pekao Investment Management oraz przewodniczącego rady nadzorczej Pekao Financial Services. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję Head of Distribution w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE), nadzorując działalność dystrybucyjną, marketingową oraz kontakty z klientami instytucjonalnymi i rozwój produktów. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek należących do grupy Pioneer Investments w Czechach, Rumunii i na Węgrzech.

Jagiełło jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański i Rotterdam School of Management Erasmus University

Aktywnie zaangażowany jest w rozwój i promocje wysokich standardów rynku finansowego w Polsce. Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Za swoje osiągnięcia został Laureatem Orła "Rzeczpospolitej" za rok 2007, a także konkursu "Lider Polskiego Biznesu 2007" organizowanego przez Business Center Club.

Zbigniew Jagiełło został także odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jagiełło ma 47 lat.