Royal Unibrew stoi na czele grupy kapitałowej duńskiego producenta piwa. Pura Birra nie prowadzi działalności operacyjnej, posiadając tylko akcje Van Pur. Trzeci uczestnik koncentracji jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Van Pur zajmuje się produkcją i dystrybucją piwa.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji.