W Wodzisławiu Śląskim realizowany jest program budowy 110 przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt programu to 1,1 mln zł, z czego 50 proc. będzie pochodzić z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– Pomysł budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zrodził się z potrzeby. W roku 2010, przy wsparciu ze środków z Unii Europejskiej, rozpoczęto rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim. Projekt rozbudowy kanalizacji ze względu na niską gęstość zaludnienia nie obejmuje wszystkich rejonów miasta. Pozostają więc tereny, które kanalizacją nie zostaną objęte, dlatego zaproponowaliśmy mieszkańcom dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z tej oferty mogą skorzystać jedynie mieszkańcy tych rejonów miasta, które nie są ujęte w projekcie budowy kanalizacji – wyjaśnia Tadeusz Dragon, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim.

50 proc. wsparcia