– Pomysł budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zrodził się z potrzeby. W roku 2010, przy wsparciu ze środków z Unii Europejskiej, rozpoczęto rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim. Projekt rozbudowy kanalizacji ze względu na niską gęstość zaludnienia nie obejmuje wszystkich rejonów miasta. Pozostają więc tereny, które kanalizacją nie zostaną objęte, dlatego zaproponowaliśmy mieszkańcom dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z tej oferty mogą skorzystać jedynie mieszkańcy tych rejonów miasta, które nie są ujęte w projekcie budowy kanalizacji – wyjaśnia Tadeusz Dragon, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim.

50 proc. wsparcia

Realizacja programu rozpoczęła się w 2009 r. W kwietniu tego roku rada miejska przyjęła program budowy przydomowych oczyszczalni, który uzyskał dofinansowanie ze środków katowickiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Już w roku 2009 r. zainstalowano 10 oczyszczalni, z których korzysta 12 posesji. Koszty budowy tych oczyszczalni wyniosły 103 802 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW z Katowic 58 110 zł).

W 2010 r. powstało 20 oczyszczalni, z których korzysta 21 mieszkańców. Koszt tych instalacji wyniósł 204 tys. zł (z czego 101 653 zł pochodziło z WFOŚiGW). W roku 2011 zaplanowano budowę 30 oczyszczalni, a w 2012 r. 50 instalacji.

Realizacja programu ma w sumie kosztować ok. 1,1 mln zł, z czego połowa ma pochodzić z WFOŚiGW z Katowic, a połowę mają wyłożyć mieszkańcy budujący oczyszczalnie.

W programie ustalono koszt kwalifikowany jednej przydomowej oczyszczalni (obejmującej koszt instalacji i montaż) w wysokości 10 tys. zł. Każdy z mieszkańców może liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie może to być więcej niż 5 tys. zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinansowanie wynosi 75 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przeliczeniu na jednego właściciela (lub właścicieli) budynku mieszkalnego. Mieszkańcy otrzymują dotację pod warunkiem likwidacji szamba.

Korzyści dla mieszkańców

– Budowa przydomowej oczyszczalni jest korzystnym rozwiązaniem dla mieszkańców. Porównywaliśmy koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z funkcjonowaniem szamba dla czteroosobowej rodziny, gdyby miało ono być opróżniane, tak aby nie nastąpił żaden wypływ, zgodnie z normatywnym zużyciem wody. Z naszych wyliczeń wynika, że w takim przypadku budowa oczyszczalni zwraca się po ok. 3,5 roku – przekonuje Tadeusz Dragon.

Zalety biologicznych

Mieszkańcy decydujący się na budowę przydomowej oczyszczalni sami wybierają jej technologię. Oczyszczalnia musi spełnić jedynie warunki opisane w rozporządzeniu ministra środowiska, które określa jakość ścieków po oczyszczeniu odprowadzanych do wód lub do ziemi.

– Zachęcamy do poszukiwania rozwiązań bardziej zaawansowanych technologicznie, np. oczyszczalni biologicznych, które zajmują dużo mniej miejsca i mają większą efektywność oczyszczania ścieków niż oczyszczalnie starszego typu. Oczyszczalnie biologiczne wymagają obsługi raz na kilka lat, kiedy konieczna jest wymiana osadu – mówi Tadeusz Dragon.

Realizowanym w Wodzisławiu Śląskim programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zainteresowały się już inne samorządy.

– Mieliśmy wiele telefonów z zapytaniami dotyczącymi naszego programu, było także kilka wizyt przedstawicieli innych samorządów. Niektóre z nich korzystają z naszych doświadczeń – przekonuje Tadeusz Dragon.