Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków może być tańszym i bardziej przyjaznym środowisku rozwiązaniem niż podłączanie posesji do kanalizacji zbiorczej. Rachunek zysków i strat muszą przeprowadzić wspólnie samorządy lokalne i mieszkańcy
Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wyposażenia aglomeracji powyżej 2 tys. RLM (RLM – jeden równoważny mieszkaniec) w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz odprowadzania do wód ścieków komunalnych odpowiednio oczyszczonych z substancji biologicznie rozkładalnych. W celu wypełnienia tych zobowiązań w Polsce został opracowany Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
W Polsce przyjęła się zasada, że w ramach KPOŚK jest wyznaczana możliwie jak największa liczba aglomeracji. Działania w ramach programu w aglomeracjach pomiędzy 2 tys. a 15 tys. RLM finansowane są przez regionalne programy operacyjne, a w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM przez program Infrastruktura i Środowisko.