W tym roku będzie możliwość ubiegania się o dopłaty bezpośrednie, a także inne płatności - tzw. ONW (gospodarowanie na terenach niekorzystnych rolniczo) czy rolno-środowiskowe drogą elektroniczną za pomocą formularza znajdującego się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Obecnie w resorcie opracowywane jest rozporządzenia, które określi warunki i tryb składania wniosków przez internet.

Aby jednak rolnik mógł taki dokument dostarczyć elektronicznie, będzie musiał posiadać login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Wniosek w tej sprawie rolnik będzie musiał skierować do kierownika swojego biura powiatowego. Według projektowanych przepisów, login i kod dostępu będą przyznane w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Nadal będzie można składać wnioski na formularzu papierowym

Niezależnie od tego, nadal będzie można składać wnioski na formularzu papierowym. Agencja w tym roku będzie przyjmowała dokumenty od 15 marca do 16 maja (15 - to niedziela). Tak jak w poprzednich latach, możliwe będzie dostarczenie wniosku także po terminie - w ciągu 25 dni, ale za każdy dzień opóźnienia, odliczane będzie 1 proc. dopłaty.

Nowością będzie możliwość przejęcia przez prawnego następcę płatności w przypadku rozwiązania firmy prowadzonej przez rolnika czy jej przekształcenia. Przepisy w tej kwestii są podobne do regulacji dotyczących dziedziczenia. Dotychczas sprawy te nie były uregulowane.

Zmienione zostaną także przepisy dotyczące płatności do pomidorów, owoców miękkich oraz płatności cukrowej.

Inaczej niż dotychczas rozstrzygnięta zostanie kwestia wystąpienia tzw. siły wyższej. O tym czy takie zdarzenie miało miejsce tj. czy zaistniały nadzwyczajne okoliczności ma decydować kierownik biura powiatowego ARiMR. Takie rozstrzygnięcia są ważne w przypadku przyznawania płatności bezpośrednich. Do tej pory sprawa przedstawienie przez rolnika dowodów na wystąpienia siły wyższej regulowały ministerialne przepisy, jednak praktyka pokazała, że trudno jest stworzyć zamkniętą listę takich zdarzeń. A od tego czy rolnik przedstawi odpowiedni dowód, zależy przyznanie przez ARiMR pieniędzy i odstąpienie od nałożenia sankcji. Np. w sytuacji, gdy powódź zniszczyła uprawę, do której przysługiwała płatność.