Prezes UOKiK uznała, że "koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji".

Obie spółki działają na rynku przetwórstwa mleka. "Po dokonaniu transakcji na rynku będzie działał jeden podmiot - OSM Piątnica z wyodrębnionym zakładem produkcyjnym w Ostrołęce" - wyjaśnił Urząd.

Zgodnie z przepisami, transakcję przejęcia trzeba zgłosić do Urzędu, jeżeli uczestniczą w niej przedsiębiorcy, których łączny obrót przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce w roku poprzednim.