"Dane GUS dotyczące wstępnego szacunku PKB w 2010 r. - wzrost o 3,8 proc. w porównaniu z 2009 r. - pokazują wyraźnie, że nasza gospodarka wraca na tory stabilnego rozwoju.

Przemysł nie narzekał na brak zamówień, stąd m.in. stosunkowo dobra sytuacja na rynku pracy. Poprawiła się sytuacja w usługach i trzeba mieć nadzieję, że w tym roku jeszcze mocniej wesprze nasz PKB. Wolniej za to rozwijało się budownictwo, na co wpływ miała zapewne pogoda oraz obawa potencjalnych nabywców mieszkań przed drugą falą kryzysu. Martwi za to sytuacja w inwestycjach - przedsiębiorcy nadal obawiają się przyszłości i wstrzymują z realizacją nowych przedsięwzięć.

W ocenie Pracodawców RP w 2011 roku dynamika PKB wyniesie 4 - 4,5 proc. Zagrożeniem dla tego pozytywnego scenariusza jest stan finansów publicznych. (...) Trzeba także monitorować, jak na nasz rozwój wpłyną nowe stawki VAT. Trzeci obszar to otoczenie zewnętrzne: wszelkie niepokoje w strefie euro będą odbijać się na kursie naszej waluty, którego nadmierne wahania zawsze są niekorzystne."