"W pierwszej połowie bieżącego roku kwartalne tempo wzrostu PKB może być zbliżone nawet do 5 proc., a w całym 2011 r. przekroczy 4 proc." - oceniają ekonomiści resortu gospodarki.

Z opublikowanych w piątek szacunków GUS wynika, że PKB wzrósł w 2010 roku o 3,8 proc. po wzroście o 1,7 proc. w 2009 roku. Inwestycje w tym czasie spadły o 2,0 proc., a popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc.

Eksperci z MG oceniają, że rosnąca w kolejnych kwartałach 2010 r. dynamika PKB była wynikiem ożywienia zarówno konsumpcji, jak i odradzaniem się popytu inwestycyjnego.

"W całym 2011 r. wkład eksportu netto we wzrost gospodarczy będzie jedynie nieznacznie ujemny"

"W kolejnych kwartałach tempo spożycia prywatnego powinno ustabilizować się nieznacznie poniżej 4 proc. Wpływać na nie będzie zarówno rosnące zatrudnienie o około 2,8 proc. w skali roku oraz umiarkowanie rosnące realnie płace o około 2 proc. w skali roku" - prognozują.

Analitycy resortu gospodarki oczekują w 2011 r. wzrostu nakładów inwestycyjnych, który powinien przyczynić się do przyspieszenia importu.

"Na utrzymanie wzrostu eksportu wpłynie także korzystna sytuacja gospodarcza w Niemczech oraz u pozostałych naszych partnerów handlowych" - oceniają.

"W całym 2011 r. wkład eksportu netto we wzrost gospodarczy będzie jedynie nieznacznie ujemny" - dodają.