Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT, który zainicjowano w listopadzie 2009 roku. W skład indeksu weszło 16 spółek – podaje portal IPO.pl.

Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się 1 lutego 2010 r. Teraz należą do niego następujące firmy:

Barlinek

Bank Handlowy

Reklama

Bank Millennium

BRE Bank

Reklama

Budimex

BZ WBK

Elektrobudowa

Grupa Lotos

ING Bank Śląski

KGHM Polska Miedź

LW Bogdanka

Mondi Świecie

PGNiG

PKN Orlen

Telekomunikacja Polska

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach

Indeks RESPECT jest wskaźnikiem, który obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

W nowej odsłonie projekt RESPECT − dla którego pierwotna inspiracja w Polsce pojawiła się ze strony polskiego biznesu reprezentowanego przez Kulczyk Holding − mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realny punkt odniesienia dla profesjonalnych inwestorów. Nacisk na kryteria związane z tymi wartościami to zasadnicza zmiana jaką GPW wprowadziła w stosunku do poprzedniej edycji indeksu.

Respekt to Responsibility. Ecology. Sustainability. Participation. Environment. Community. Transparency. Zgodnie z nowymi zasadami skład indeksu będzie aktualizowany co pół roku.