Pod koniec marca rozpocznie się budowa terminalu LNG w Świnoujściu.
Inwestycja o wartości 2,9 mld zł ma zostać ukończona w połowie 2014 r. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji oraz zamawiane są elementy konstrukcyjne, m.in. blachy na zbiorniki gazu.
Część pieniędzy na budowę pochodzi z UE: 456 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a ok. 80 mln euro z tzw. Recovery Plan.
Pozostałe ok. 1 – 1,3 mld zł stanowią środki własne spółki Polskie LNG. Do tego dochodzą jeszcze kredyty z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz banków komercyjnych.
Za budowę terminalu odpowiada czterech inwestorów: Polskie LNG, Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście, Urząd Morski w Szczecinie i Gaz-System.