Według organizacji, wszystkie regiony na świecie odnotowały wzrost liczby odwiedzających je turystów. Najwięcej urlopowiczów pojechało do krajów tzw. gospodarek wschodzących.

"Ożywienie w turystyce międzynarodowej jest dobrą wiadomością, zwłaszcza dla krajów rozwijających się, gdzie potrzeba nowych miejsc pracy. Obecnie wyzwaniem będzie konsolidacja tego wzrostu w najbliższych latach przy wciąż niepewnej sytuacji gospodarczej" - powiedział cytowany na stronie sekretarz generalny UNWTO Taleb Rifai.

Zdaniem organizacji, na dane z ub.r. wpływ miał m.in. kwietniowy wybuch wulkanu na Islandii, co utrudniło na pewien czas ruch lotniczy, a także polityczne i społeczne niepokoje w niektórych krajach, czy klęski żywiołowe.

Według organizacji, najwięcej turystów odwiedziło Azję, Bliski Wschód i kraje Afryki. Europę zwiedzało ok. 471 mln turystów.

Organizacja przewiduje, że po roku globalnego ożywienia w 2010 r., nastąpi dalszy wzrost w tym sektorze w 2011 r., jednak jego tempo będzie wolniejsze.