Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w grudniu 2010 roku zwiększyło się o 0,1% wobec poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 2,2% i wyniosło 5.381,2 tys. osób, podał GUS.