Globalna perspektywa wzrostu w ocenie EIU kalkulowana w ujęciu parytetu siły nabywczej (PPP) wzrosła przez to do 4,0 proc. z 3,8 proc.

Ośrodek zauważa w uzasadnieniu, iż dane gospodarki USA na koniec 2010 r. były lepsze od oczekiwanych, wykazując wzrost zarówno wydatków konsumpcyjnych, jak i produkcji przemysłowej. Analitycy EIU przypisują też znaczenie przyjętemu w grudniu rządowemu pakietowi stymulacyjnemu, który przedłużył cięcia podatków i wprowadził nowe.

Powodem odgórnej korekty PKB dla eurostrefy jest szybsza ekspansja gospodarki Niemiec; ma wsparcie nie tylko w eksporcie i inwestycjach, ale także w popycie wewnętrznym. EIU nadal spodziewa się, że Portugalia będzie musiała wystąpić o pomoc do europejskiego funduszu stabilizacyjnego (EFSF), ale sądzi, że Hiszpania poradzi sobie bez niego.

Analitycy EIU podwyższyli prognozę średniorocznej ceny baryłki benchmarkowej ropy Brent za br. do 90 USD z 82 USD poprzednio

Wobec Chin prognoza EIU przewiduje łagodne hamowanie, choć analitycy nie wykluczają bardziej burzliwego scenariusza, jeśli inflacja nie przestanie narastać. Zacieśnienie polityki pieniężnej może narazić państwowe banki chińskie na efekty złych długów.

Analitycy EIU podwyższyli prognozę średniorocznej ceny baryłki benchmarkowej ropy Brent za br. do 90 USD z 82 USD poprzednio. Jest to częściowo następstwem lepszej perspektywy wzrostu dla USA i eurostrefy, a częściowo kontynuacją trendu zapoczątkowanego w 2010 r.

Opracowywany przez ośrodek indeks produktów żywnościowych, paszy i napojów wzrósł o ok. 12 proc. w 2010 r. i wzrośnie o dalsze 20 proc. w 2011 r. - przewidują analitycy.