Od początku uruchomienia programów unijnych podpisano łącznie 50 766 umów o dofinansowanie. Zainteresowani unijną pomocą złożyli 159,6 tys. poprawnych wniosków na całkowitą kwotę (zarówno środki unijne, jak i krajowe) rzędu 368,4 mld zł.

W 2010 roku MRR udokumentowało w Komisji Europejskiej blisko 9 mld zł wydatków więcej, niż planowało. Szefowa resortu Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że obecny rok będzie zakończeniem masowego zakontraktowania, czyli podpisywania umów na pieniądze z UE z bieżącej puli.