W całym 2010 roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 154.988 GWh i było o 4,2 proc. wyższe niż w roku 2009.

W grudniu wyprodukowano w Polsce 15.032 GWh energii elektrycznej, tj. o 6,1 proc. więcej rdr. W całym 2010 roku wyprodukowano 156.342 GWh energii elektrycznej, tj. o 3,6 proc. więcej niż w roku 2009.