Ponad połowa kontroli zapowiadanych przez NIK na 2011 r. związane będzie z wykonaniem budżetu państwa. Pozostałe mają dotyczyć ochrony zdrowia, gospodarki, ekologii, edukacji oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Kontrolerzy mają sprawdzić m.in. bezpieczeństwo sektora finansowego, prawidłowość postępowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Zbadają także efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji.

Pod lupą inspektorów znajdzie się także przestrzeganie praw pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, skuteczność pomocy powodzianom z 2010 r. oraz system ratownictwa medycznego. NIK sprawdzi również stan polskich przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

NIK będzie weryfikować, czy państwo jest sprawne i przyjazne obywatelowi

56 audytów to kontrole koordynowane, czyli takie, w których udział weźmie więcej niż jedna jednostka NIK. Izba podkreśla, że są to nierzadko ogromne przedsięwzięcia, w które zaangażowanych bywa większość delegatur i po kilka departamentów. W styczniu rozpoczyna się np. kontrola wykonania budżetu państwa w 2010 roku. W tym audycie wezmą udział wszystkie jednostki kontrolne NIK.

W planie pracy Izby uwzględniono także 13 kontroli rozpoczętych jeszcze w 2010 r., ale których termin zakończenia upływa planowo w 2011 roku. Wśród nich znajduje się np. kontrola wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów oraz kontrola programu zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży.

NIK będzie weryfikować, czy państwo jest sprawne i przyjazne obywatelowi, czy efektywnie zarządza zasobami publicznymi oraz jak kształtuje się obecność Polski w Unii Europejskiej.