O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz samorządy. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na współfinansowanie budowy przyłączy do krajowej sieci elektroenergetycznej z instalacji, które wytwarzają zieloną energię.

Wnioski można składać od 17 do 31 marca. Do podziału w konkursie będzie 120 mln zł, a o dotacje mogą starać się projekty, których wartość przekracza 20 mln zł. Wsparcie będzie pochodzić z programu Infrastruktura i Środowisko.

To pierwszy konkurs o unijne dotacje na tego typu przedsięwzięcia w ramach funduszy unijnych na lata 2007 – 2013. Wcześniej nie można było go zorganizować, bo brakowało rozporządzenia, które regulowałoby zasady przyznawania pomocy publicznej.

Podczas prac nad rozporządzeniem pojawił się pomysł, by zlikwidować ten rodzaj dotacji. Uwolnione w ten sposób środki z UE miałyby zostać przeznaczone na wsparcie w innych działaniach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Ostatecznie jednak resort gospodarki zdecydował się na ogłoszenie konkursu.

– Dotacjami najbardziej będą zainteresowane firmy, które inwestują w budowę farm wiatrowych. Często są one lokalizowane na obszarach, gdzie bez wybudowania kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów linii przesyłowej nie jest możliwe podłączenie siłowni do krajowej sieci energetycznej – mówi Szymon Żółciński z firmy doradczej Accreo Taxand.

Brak przyłączy to jeden z największych problemów, który hamuje w Polsce rozwój zielonej energetyki. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ocenia, że wiatr może dostarczyć w 2020 r. aż 24 proc. (obecnie ok. 5 proc.) energii elektrycznej w kraju. Jednak by tak się stało, są potrzebne inwestycje w rozbudowę sieci.

Środki na takie projekty ma także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Do 2013 roku chce na rozbudowę sieci elektroenergetycznych przeznaczyć ok. 400 mln zł. Pieniądze mają pochodzić ze sprzedaży przez Polskę innym państwom praw do emisji dwutlenku węgla.

W ubiegłym roku fundusz zorganizował pierwszy nabór. Po wsparcie w wysokości 33 mln zł zgłosiły się dwa przedsiębiorstwa.

PRAWO

Koncesje na zieloną energię

Jeśli firma jest zainteresowana sprzedażą wytwarzanej przez elektrownię wiatrową energii elektrycznej, musi uzyskać koncesję wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Przedsiębiorca posiadający koncesję może zażądać od firmy energetycznej realizacji prawnego obowiązku zakupu zielonej energii. Ma też pierwszeństwo w jej dystrybucji przez sieć elektroenergetyczną, do której przyłączona jest jego farma.