BCC zapytała swoich członków o ocenę sytuacji polskiej gospodarki. Tylko 1 proc. ankietowanych właścicieli firm uważa, że jest on dobry. 76 proc. ocenia jej stan jako satysfakcjonujący, ale oczekuje szybkich reform.
Według Marka Goliszewskiego, prezesa Business Centre Club, zły stan finansów publicznych, który cieniem kładzie się na tym, że Polska wyszła obronną ręką z kryzysu finansowego, jest spowodowane właśnie wieloletnim odkładaniem niezbędnych dla gospodarki reform.
– Obecne problemy budżetowe nie są wynikiem światowego kryzysu finansowego, ale zaniedbań kolejnych rządów – podkreśla Marek Goliszewski.