Unia Europejska uniknęła prowizorium budżetowego na przyszły rok. Po porażce negocjacji w listopadzie, Parlament Europejski przegłosował w środę przyjęty już przez reprezentującą rządy Radę UE nowy budżet w wysokości 126,5 mld euro.

Za głosowało 508 eurodeputowanych, przeciw było 141. Wraz z podpisaniem budżetu na 2011 r. przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, to ostatni już etap procedury w przyjmowaniu rocznego unijnego budżetu.

Po bojach między liderami Parlamentu Europejskiego, którzy przy okazji negocjacji ws. rocznego budżetu chcieli zagwarantować wzmocnioną rolę PE w przygotowaniu nowej wieloletniej perspektywy finansowej, a grupą krajów-płatników netto w Radzie UE pod wodzą domagającej się drastycznych cięć Wielkiej Brytanii, obu instytucjom udało się w końcu dojść do porozumienia.

UE uniknie tym samym prowizorium, które byłoby zagrożeniem zarówno dla beneficjentów unijnych funduszy, jak też i budżetów państw narodowych, do których w styczniu i lutym nie trafiłyby olbrzymie transfery zwrotów za już wypłacone rolnikom dopłaty bezpośrednie.

Jeżeli chodzi o wielkość budżetu, to wydatki mają wynieść 126,5 mld euro, czyli o 2,91 proc. więcej niż w 2010 roku.