Wartość rynkowa nieruchomości: Od czego zależy wysokość odszkodowania dla właściciela? Jaki jest udział rzeczoznawcy majątkowego w tym procesie? Czy operaty szacunkowe poddawane są ocenie?
Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Zgodnie z ustawą uprawniony rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku. Określana ona jest z uwzględnieniem cen transakcyjnych. Natomiast wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.
Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich.