Całkowity obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniósł 60,536 TWh (wzrost 1.656,46 procent r/r) w okresie styczeń-listopad br., co stanowi 42,84 procent łącznej produkcji energii elektrycznej Polsce w tym okresie, podała TGE w komunikacie.

W okresie 11 miesięcy 2010 roku łączny obrót na Rynku Dnia Następnego wyniósł 6.355.057 MWh i zwiększył się o 125,24 % r/r.

"Średni miesięczny wolumen we wspomnianym okresie wyniósł 577.732,45 MWh, przy odnotowanym minimum w czerwcu – 385.351 MWh i maksimum w październiku 1.011.046 MWh" - głosi komunikat.

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym (wraz z aukcjami energii) w okresie 11 miesięcy 2010 roku wyniósł 54.181.360 MWh wobec 625.112 MWh rok wcześniej, podała także TGE.

"Wzrost obrotów na rynku terminowym TGE wykazuje znaczną dynamikę wzrostu – 8.567,46%. W porównaniu do innych platform obrotu, na których zawierane są transakcje terminowe z dostawą energii na terytorium Polski to właśnie rynek organizowany przez TGE ma największą płynność" - czytamy w komunikacie.