Termin: 07 grudnia 2010 r.
Godzina: 11.00-15.00
Miejsce: ul. Żurawia 47/49, Sala Konferencyjna, II. piętro
Dla kogo: Mali i średni przedsiębiorcy
Prowadzący: Dorota Rzążewska (radca prawny, krajowy i europejski rzecznik patentowy, arbiter d/s krajowych i europejskich domen internetowych
Wspólnik Zarządzający Kancelarii JWP)

PROGRAM
1. Program edukacyjny „Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!”
2. Jakie oznaczenia EURO 2012 podlegają ochronie i jaki jest ich status prawny?
3. Jakie prawa przysługują UEFA jako uprawnionemu z praw wyłącznych do oznaczeń EURO 2012?
4. Kto i w jaki sposób może korzystać z oznaczeń EURO 2012?
5. Kiedy narażam się na zarzut naruszenia praw wyłącznych do oznaczeń EURO 2012? Zasady i przykłady z poprzednich mistrzostw
6. Czyny nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do EURO 2012 – zasady i przykłady z poprzednich mistrzostw
7. Podsumowanie i dyskusja
8. Informacja o warsztatach edukacyjnych w roku 2011

Zapraszamy!

Obecność możliwa wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się na warsztaty na www.jwp.pl/program