W zamian za comiesięczną składkę, w ramach polisy przedsiębiorca otrzyma pomoc prawną. W tym m.in.:

- telefoniczną asystę wykwalifikowanego prawnika już od momentu pojawienia się problemu prawnego, przez
- środki finansowe na pokrycie kosztów i wydatków prawnych z tytułu dochodzenia swoich praw albo ich obrony przed sądem cywilnym lub karnym
- pokrycie kosztów wytoczenia powództwa,
- pokrycie kosztów opinii biegłych sądowych, honorarium adwokata (lub radcy prawnego) za reprezentowanie przedsiębiorcy
- zapłatę kosztów procesu sądowego w sytuacji przegrania sprawy przed sądem w całości lub częściowo.
- To absolutna nowość na rynku – zapewnia prezes D.A.S. Mariusz Olszewski.

Trudno na razie powiedzieć, jakie będzie zainteresowanie nową polisą. Niewątpliwie oferta trafia w lukę na rynku. Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2008 roku w Polsce działało prawie 3,9 miliona podmiotów zaliczanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Z badań PBS, zleconych w 2009 r. przez Gazetę Prawną i Wolters Kluwer, wynikało, że aż 75 procent przedsiębiorstw nie zatrudnia prawnika i nie ma działu prawnego. Informacji z dziedziny prawa firmy najczęściej poszukują w internecie oraz w Gazecie Prawnej.

Na problem braku ochrony prawnej dla takich małych firm zwracało uwagę Centrum im. Adama Smitha:
- Zanim sąd zakończy wieloletni proces, np. o niezapłaconą fakturę, mała firma upadnie – mówił w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Andrzej Sadowski z tego Centrum.

Ratunkiem mogłoby być prywatne ubezpieczenie gwarantujące ochronę prawną,ale dotychczas żadna z firm ubezpieczeniowych nie ma pełnej oferty ochrony prawnej. PZU SA, TUiR Warta, AXA Polska SA nie mają w ofercie ubezpieczenia związanego z ochroną prawną dla klienta indywidualnego. Aviva proponuje ubezpieczenie ochrony prawnej w ramach pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych. Podobną ofertę ma Generali. Ochronę prawną z zakresie prawa podatkowego oferuje m.in. Allianz.

Ubezpieczenie D.A.S. objęci mają być właściciel i współwłaściciele firmy, a także członkowie zarządu uprawnieni do jej reprezentacji i pracownicy, jeżeli sprawa objęta ubezpieczeniem wystąpiła w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej D.A.S. pokrywa koszty następujących spraw:

- dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie lub mieniu od osób, które nie są oni pracownikami firmy (np. zniszczenie majątku firmy);
- sporów z umowy ubezpieczenia dotyczącej majątku firmy – w wariancie podstawowym z wyłączeniem spraw dotyczących nieruchomości i pojazdów, np. sporów z ubezpieczycielem (np. z ubezpieczenia od utraty zysku, ubezpieczenia maszyn i urządzeń),
- obrony w postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie na skutek zarzutu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez przedsiębiorcę (np. podejrzenie o narażenie życia i zdrowia pracowników poprzez niestosowanie odpowiednich przepisów BHP) – ubezpieczenie nie obejmuje przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Istnieje możliwość rozszerzenia wariantu standardowego ubezpieczenia „Ochrona Prawna Firmy” o dodatkowe zakresy świadczeń:

- Ochrona Prawna Pracodawcy
- Ochrona Prawna Nieruchomości
- Ochrona Prawna w Sporach Umownych