"Choć rząd podjął szereg działań, Irlandia jest małym krajem i jeśli jej problemy bankowe okażą się zbyt duże, by poradził sobie z nimi ten mały kraj, Europa jasno deklaruje, że pomoże, i to pomoże we wszelki możliwy sposób, by uchronić system, gdyż jesteśmy częścią systemu euro i są to ramy, w jakich pracujemy" - powiedział Lenihan. Według niego, w czwartek rozpoczną się rozmowy w tej sprawie z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Fundusz stabilizowania euro utworzyły wspólnie UE, państwa strefy euro i MFW, a ma się do niego przyłączyć również Wielka Brytania.

Według ocen ekspertów, Irlandia wymaga pomocy na kwotę od 60 do 100 mld euro, z czego do 50 mld euro pochłonie ratowanie banków.