Prof. Rychlicki uczestniczy w światowym kongresie gazu łupkowego World Shale Gas 2010 w Dallas (USA). Poświęcony on jest m.in. perspektywom poszukiwania gazu z łupków, regulacjom prawnym związanym z jego eksploatacją i ochroną środowiska oraz wpływem wydobycia na rynek gazu ziemnego i LNG. W kongresie uczestniczą przedstawiciele firm gazowniczych z ponad 30 krajów.

"PGNiG rozpoczęło proces poszukiwaczy za gazem z łupków. Najwcześniej za dwa lata będziemy w stanie ocenić wielkość zasobów, a jeśli wyniki poszukiwań będą obiecujące, to za około 10 lat mogłoby ruszyć wydobycie. Jesteśmy również otwarci na współpracę z firmami zagranicznymi" - powiedział na kongresie prof. Stanisław Rychlicki.

W swojej prezentacji pt. "Poszukiwania gazu niekonwencjonalnego w Polsce" Rychlicki mówił o perspektywicznych obszarach występowania gazu z łupków w kraju i koncesjach należących do PGNiG.

Możliwości poszukiwania gazu z łupków w Polsce wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników kongresu, którzy pytali m.in. o opłaty związane z uzyskaniem koncesji w Polsce, wielkość potencjalnych zasobów oraz termin rozpoczęcia wydobycia. Większość uczestników forum podkreślała ogromne znaczenie odkrycia zasobów gazu z łupków dla rynku gazu w Stanach Zjednoczonych i w konsekwencji tego dla reszty świata.

Koncesje poszukiwawcze gazu zaciśniętego znajdują się na obszarze Wielkopolski

Obecnie PGNiG posiada 15 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków oraz 6 koncesji na poszukiwanie gazu zaciśniętego (tight gas) w Polsce. Spółka ma m.in. dwie koncesje w okolicy Wejherowa, dwie na Warmii, cztery w okolicy Warszawy oraz pięć w południowo-wschodniej Polsce. Koncesje poszukiwawcze gazu zaciśniętego znajdują się na obszarze Wielkopolski.

Najbardziej perspektywicznym obszarem występowania łupków, w których może znajdować się gaz jest pas od Gdańska poprzez Warszawę do Lubelszczyzny. Łupki te występują na głębokości od ok. 3 tys. do ok. 4 tys. metrów.

Zdaniem Państwowego Instytutu Geologicznego, pierwsze wiarygodne szacunki zasobów gazu łupkowego w północnej Polsce powstaną wiosną 2011 roku. Pod koniec przyszłego roku mają być dostępne dane dla całej Polski. Szacunki, nad którymi w przyszłym roku będzie pracował Instytut, powstaną dzięki porozumieniu zawartemu przez przedstawicieli PIG z amerykańską służbą geologiczną USGS (ang. U.S. Geological Survey) ws. polsko-amerykańskiej współpracy w ocenie zasobów gazu łupkowego w naszym kraju.