"Władze polskie i nasza strona uzgodniły, że umowa operatorska będzie musiała zostać poszerzona, uzupełniona o dalsze elementy niezbędne do jej wdrożenia" - powiedział Oettinger.

"Sprecyzowane muszą być procedury obliczania dostępnych mocy przesyłowych, rozdzielania dostępnych mocy przez operatora, umożliwienia przesyłu zwrotnego" - wyliczał komisarz. Dodał, że w umowie powinny też być określone taryfy kosztowe dla przesyłu oraz zasady dalszego rozszerzenia i rozwoju rurociągu jamalskiego.

"Myślę, że to dobre rozwiązanie dla wszystkich - konsumentów, polskiego rządu, partnerów, Rosjan i Unii Europejskiej" - ocenił.

Rzeczniczka prasowa Gaz-Systemu Małgorzata Polkowska wyjaśniła PAP, że m.in. te szczegółowe elementy będzie zawierać tzw. instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej.

"Porozumienie międzyrządowe tworzy ramy do współpracy na poziomie państw"

"Określa ona zasady dostępu do gazociągu i korzystania z wolnych mocy przesyłowych oraz sposób regulowania opłat za usługi świadczone przez operatora" - powiedziała PAP Polkowska. Gaz-System, po wyznaczeniu go przez prezesa URE na operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, będzie mógł przystąpić do opracowywania "instrukcji ruchu". "Projekt zostanie publicznie skonsultowany ze wszystkimi zainteresowanymi firmami, a ostatecznie przekazany do prezesa URE, który zatwierdza ten dokument" - wyjaśniła rzeczniczka.

Oettinger podkreślił, że "dzięki wspólnym wysiłkom udało się zapewnić, by porozumienie międzyrządowe między Polską a Rosją było zgodne z prawem unijnym". "Oznacza to, że Gaz-System jako operator gazociągu będzie odpowiedzialny za zawieranie umów przesyłowych nie na zasadzie wybiórczej, a Polska będzie mogła reeksportować gaz dostarczany przez Rosję" - powiedział komisarz.

"Porozumienie międzyrządowe tworzy ramy do współpracy na poziomie państw. Umowa operatorska wyznacza szczegóły, umożliwiające współpracę handlową firm. Na czwartkowym spotkaniu przedstawiono nam te elementy porozumienia operatorów, które są istotne ze względu na stwierdzenie zgodności z prawem unijnym" - wyjaśnił unijny komisarz.

W ocenie Oettingera rurociąg jamalski jest ważny dla Polski, Rosji i Unii Europejskiej. "Z dużym zadowoleniem przyjmujemy wyjaśnienia dotyczące ustaleń między właścicielem gazociągu - EuRoPol Gazem - a przyszłym operatorem polskiego odcinka - Gaz-Systemem. Obie strony rozumieją wagę rozwiązań, które będą przyjęte przez polskiego regulatora rynku energii (Urząd Regulacji Energetyki - PAP).

"Władze polskie potwierdzą na piśmie swoje zaangażowanie, by zapewnić zgodność umowy operatorskiej z prawem polskim i unijnym"

"Władze polskie potwierdzą na piśmie swoje zaangażowanie, by zapewnić zgodność umowy operatorskiej z prawem polskim i unijnym" - powiedział Oettinger. Podkreślił, że jest zadowolony z wyników czwartkowego spotkania i dobrej współpracy z władzami Polski i Rosji dotyczącej renegocjacji umowy gazowej. "To przykład, który będzie mógł być wykorzystywany w przyszłości między Unią Europejską a krajami trzecimi" - ocenił.

Również polski wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak uważa, że współpraca z KE podczas prac nad porozumieniem z Rosją to "bardzo ważny sukces Unii Europejskiej, Polski i Federacji Rosyjskiej". "W moim przekonaniu to porozumienie, które zostało podpisane w ubiegłym tygodniu, buduje dobre perspektywy do rozwoju wspólnego europejskiego podejścia do głównych partnerów i głównych dostawców surowców energetycznych. (...) Przetarliśmy drogę we wdrażaniu prawa europejskiego w zakresie pakietów energetycznych" - powiedział.

Wicepremier podziękował Oettingerowi za jego zaangażowanie w bezpośrednie negocjacje z Rosjanami, dzięki któremu polsko-rosyjskie porozumienie nabrało "lepszego charakteru". "W moim przekonaniu jest to bardzo dobry przykład współpracy europejskiej, by budować dobrą pozycję do tworzenia stabilnych warunków na dostawy surowców energetycznych - w tym przypadku gazu do Europy" - powiedział.